Grace Jones - I've seen that face before Мисля,че съм виждала това лице и преди - превод

stvich53