Какъв знак за турската политика е президентският избор в Северен Кипър?

TV Evropa