VBox7 logo

Дневници от Първата Световна война - Сърдечни Копнежи

Поредицата е по писма и дневници на очевидци по време на Войната. В различните епизоди се представят моменти от живота им и промените, които настъпват в него през войната. В поредицата не става дума за бойните действия по време на войната или за политика. Предтсавя се човеките драми и съдби.