Проходът „Хаинбоаз" е отворен при зимни условия

TV Evropa