Ученици създават интерактивна игра за обучение в училище

TV Evropa