VBox7 logo

Надка Караджова - Либе Петрано, Петранке - с орк. рък. Н. Ганчев 1968

705 06.01.2011 Инфо

Надка Караджова - Либе Петрано, Петранке - с орк. рък. Н. Ганчев ; "Балкантон" ВНМ 6037 ; Лауреати на ІХ Световен младежки фестивал София 1968 г.