Студената истина на беззащитни тюлени

днес в да спрем жестокостта
към животните ще разгледаме
ужасяващата практика на касапницата на тюлени.

ecovege