Държавите от ЕС могат да водят самостоятелни преговори за доставки на ваксини, извън Общността

TV Evropa