Руснаци се бият на пътя - ритнеш ли ми колелото, ритам ти колата!

brotalnia