Партньорство в Youtube !

Успях ! Просто не искате да знаете колко съм радостен... =D В момента се водя Creator и не съм напълно Partner,след няколко дена обаче ще бъда !!!!!

znaka