Анастасия Костова - Димитър стадо пасеше

Колажът е направен от Красимир Яранов!

gorskiyat