Левитация с акустична манипулация

Three-dimensional Mid-air Acoustic Manipulation Levitation

antaress