Просто илюзия – С02 Е03 – История с карти

В този епизод ще видите фокус от типа "история с карти". Истинско предизвикателство бе да се изпълни на сцена с големи карти. facebook.com/prostoiliuzia facebook.com/VensanMagic

prosto_iliuzia