Jorian Ponomareff {едно цяло с мотора}

просто {майстор}

afera