Димитър Бранков: Повече приходи в бюджета ще дойдат от по-висока инфлация

Бюджет 2013 е проинфлационен и повишените приходи в него ще бъдат събрани за сметка на по-високата инфлация, каза заместник-председателят на Българска стопанска камара Димитър Бранков. Той казва, че в бюджета е предвидена още по-висока безработица спрямо

TV Evropa