Върнатите от Петър Низамов три деца на Даниела Колева, отнети от социалните в Сливен

С две от трите деца на Даниела Колева от Сливен, които преди 3 години бяха отнети от социалните в Сливен, но бяха върнати от нас - БЮК-Български Юридически комитет-защита на гражданите с правни средства и ПП РОДИНА след близо година съдебна и административна битка.
Както виждате, жената си ги гледа перфектно. Следователно - отнемането е било НЕОСНОВАТЕЛНО !

Петър Низамов