На нож - 100 год. от Балканската война 2-3

1912 - 2012 г.

delfini