Бел кон - Хъшове (изп. Христо Мутафчиев, муз. Вл. Стефановски )

Всеки от нас има своя звезда, що го води дорде е жив.
Кога свети ярко, човек има живот! Кога гасне - судбина...
Аз съм скитал, аз съм бил на север - горе до Румъния,
за да найда парче хлеб за мене и за моята фамилия.
Ех, да имам туй, що немам, ...

kallojan