БЛИЗО ДО ГЕОГРАФСКИЯ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ /част 17/. Царева ливада, община Дряново

10.07.2021 г.
Разходка до Царева ливада.

gwlahliev