Войник се прибира по-рано от Афганистан при семейството си. Срещата е изумителна

onestarr