Държавата, туроператорите и клиентите в казуса с неразплатените суми за провалените ваканции

TV Evropa