Силна песен - Очите тире

Песента е на Lonely Island - On a Boat

fred