# gimme more # Fairy Tail fic 16* # - End

Е, това е края на първия ми фик, надявам се, че няма разочаровани xDD

lia_shinigami