Храна и Любов | АЛА-БАЛА

Вижте, кои са важните неща, които трябва да помни една жена в новото ни видео!
Не сваляйте, споделяйте!

Подкрепете се с нещо свежо:
https://pepe.club/
https://flair.bg/
.. и ни последвайте:
https://www.instagram.com/alabala_2016
https://www.facebook.com/alabala.comedy/
https://www.instagram.com/batkata_/
https://www.instagram.com/binokala/
https://www.instagram.com/daniel.stoyanov

alabala_comedy