Радан Кънев пред Еп за Конвенцията по биологично разнообразие

Изказване на Радан Кънев пред Европейският парламент на 16/1/2020 за Конвенцията за биологичното разнообразие и с позоваване на проблемни случаи (Кресна, Пирин, Натура)

Andrey Kovatchev