Ice Mc feat. Alexia - Take Away The Colour 【 1993 】

eurodance_90s