Time lapse - голям черен облак & идване на ноща (софия)

bnvn1