Това ще го видим ли в сегашната федерация по кеч?

Един от най-епичните моменти със Букър-Ти и Ледения Стив Остин.

viktormilchev