Господи научи ни да се молим

Матей 6-9 А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име...

ivson