30 години Собт

Отрядът за борба с тероризъм отбеляза 30-тата си годишнина

dimd