Фронтовая бригада из Петербурга на позициях в Бендерах июль 1992 г.

Концерт на фронтова бригада в Бендерите, Приднестровието. На заден план, с фуражката и очилата е бардът Александър Крилов.

xqdh80