БЛИЗО ДО ГЕОГРАФСКИЯ ЦЕНТЪР НА БЪЛГАРИЯ /част 22/. Tрънито, община Габрово

27.10.2021 г.
Разходка до Трънито, община Габрово.

gwlahliev