Индукция задвижване с въртящ се магнит. Може да завърти стар електромер наобратно

Ръчна индукция в алуминиев диск.
С въртящ се магнит.С по-силен магнит може да завърти стар електромер наобратно.

todor brassmonger