Най-бруталният побой който Щит са отнасяли някога! /първична сила 14.4.14 г.

xstyle