Той умееше да се раздава на терена без остатък...и хората просто го обичаха

Изкаване на писателя Банчо Банов за качествата на Георги Аспарухов

canislupos