Обич-лили Иванова

Ти не се завръщай пак към мен – никога.
Ти не се завръщай пак при мен – никога.
Два пъти смъртта не пуска никого.
Два пъти любов в живота няма.

mynichkoto