НАШАТА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ЮНИ - ЦЯЛАТА В ЗЕЛЕНО ! /част 7/ Карнобат - Шумен /Ришки проход/

06.06.2020 г.
Пътуване от Карнобат до Шумен през Ришкия проход.

gwlahliev