Песен на свободния милиционер

Сцена от филма "Волни до Гроб".

sapi