Изчерпано ли е ПР-въображението на опозицията?

TV Evropa