Singing grannies from Kraynitsi village

Женската фолклорна група към читалище "Развитие 1910" - с.Крайници е само едно интересните неща, които можете да видите в това дупнишко село.

thelads