На Фокус: С водосвет бе направена първата копка за хпвата хотелска част на "Каменград" в Панагюрище

TV Evropa