Химически следи над България(1)

Разпръскване на аерозолни химикали над България на 3 октомври 2011

somnambuli