Wicked Science Intro

Това е началната мелодия на Щура наука,въпреки че е на италиански частта с Тоби-понеже нямаше друг подобен клип!!!

martinastoessel