Никога не предлагай помощ на дама, която предлага платена любов

kuc