Японско Куче Отказало Да Напусне Пострадало Другарче

За пояснение, благодарение на екипа, раненото кученце вече го лекуват в приют за животни, където в добро здраве се намира и другия малък герой .. :)
Ultimate Loyalty Japanese Dog Refuses to Leave Injured Frie

alexbornaz