Сложна остава епидимиологичната обстановка в област Кюстендил

TV Evropa