Финал Световно Първенство по Футбол 2014 - Последните 15 минути с Немски коментар на Ard

Wm Finale 2014 Deutschland vs Argentinien letzten 15 min - ARD Kommentar //
Финал Световно Първенство по Футбол 2014 - Последните 15 минути с Немски коментар на АРД //
Fifa football World Cup Final 2014 - Final last 15 minutes with German commentary of ARD

ljubtube