Време за любов

С пожелание за едно незабравимо лято с горещи спиращи дъха мигове...

mardi_nel