I forgot everything 30 episode - Не повече, отколкото аз теб. - End

Е, казах всичко в епизода.Дано ви хареса. (:

swagxbieberxfever