Повече средства за миене на улиците в София като превенция срещу замърсяването на въздуха

TV Evropa